Presentació de la Guia sobre l’assistència en Salut Mental en l’adolescència a Europa

La Guia “Adolescent mental helth care in Europe: State of the art, recommendations, and guidelines by the ADOCARE Network” va ser presentada al Parlament Europeu a Brusel·les.

La guia ha estat recolzada per la Comissió Europea de Salut i Consum i elaborada per la Red ADOCARE de professionals i experts de diversos països d’Europa. En ella hi han col·laborat algunes persones que són sòcies d’ACPSM, aportant la seva experiència en serveis específics per a l’adolescència de Sant Pere Claver, com l’Hospital de Dia per a adolescents o l’equip d’atenció al menor de justícia.
Es tracta d’una guia que, per un costat, fotografia l’estat actual de l’atenció en Salut Mental a l’adolescència a Europa i, per l’altre, actualitza les més recents investigacions en aquest camp, tot proposant una sèrie de recomanacions metodològiques per als serveis d’atenció a l’adolescència. 

Interesante y útil  Dia Mundial de la Salut Mental 2015