Boletin nº 34 de la Asociacion Madrileña de SM

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…L’alt risc que pateix el model comunitari d’atenció a la SM a la Comunitat de Madrid (Plan Estrategico de SM 2010.2014) pot ser un mirall dels trajectes accidentats que ens podem acabar trobant a Catalunya.

Al butlletí hi ha un article de Antonio Espino sobre l’impacte dels canvis organitzatius dels CSM. També pot ser de particular interès un altre article sobre la historia clínica informatitzada, que es troba en una fase decisiva de la seva implantació a Catalunya

Interesante y útil  Síntesi, conclusions i recomanacions de la 7a Jornada la Xarxa a Debat