Presentació

QUÈ ES L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE SALUT MENTAL – AEN?

 • És una associació interdisciplinar que agrupa professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental.
 • Està integrada a l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria AEN, i representa a aquesta al territori català.
 • Té com a finalitats:

 • Desenvolupar el model d’atenció a la salut mental:
 • comunitària.
 • biopsicosocial.
 • integral (inclou la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, integració i defensa dels drets de les persones amb trastorns mentals i les seves famílies).
 • Contribuir a què l’activitat dels professionals es pugui desenvolupar en unes condicions que garanteixin la qualitat de l’atenció.
 • Promoure, com a societat científica, la formació i la recerca lligades a la pràctica.
 • Afavorir el diàleg i treball conjunt entre administracions, professionals i usuaris.

 

 

QUINES ACTIVITATS DESENVOLUPA?

 • Publicació de Quaderns Tècnics, Revista de l’AEN i col·leccions bibliogràfiques.
 • Activitats científiques: Jornades tècniques i congressos per debatre aspectes científics i assistencials.
 • Seccions professionals: Agrupa associats amb interessos comuns en algun camp concret de l’activitat professional (Drets humans, Atenció infantil i juvenil, Rehabilitació psicosocial, Psicoanàlisi, Història de la Psiquiatria).
 • Grups de treball per desenvolupar temes específics relacionats amb la salut mental i la pràctica professional. S’han desenvolupat entre d’altres: Exclusió social; formació especialitzada; prestacions i qualitat assistencial; GDRs en psiquiatria; promoció de la salut mental en nens menors de sis anys i en joves i adolescents; rehabilitació psicosocial; infermeria en salut mental; projecte europeu estratègies de prevenció i promoció de salut mental a la ansietat i depressió; competències legals dels psicòlegs clínics; hospitals de dia; salut mental i presons; atenció a primers episodis psicòtics, promoció de la salut, prevenció i lluita contra l’estigma, tractament ambulatori involuntari, llei de dependència i salut mental.
 • Desenvolupament de Guies de Pràctica Clínica.
 • Observatori de Salut Mental: Sistema d’informació per analitzar l’estat de l’organització i evolució dels serveis de salut mental de l’estat.
 • Relaciones Institucionals: Forma part del Consell Assessor de Salut Mental de la Generalitat. Membre de l’Associació Mundial de Psiquiatria, de la Federació Mundial de Salut Mental i de Salut Mental Europea i de la Secció de Psiquiatria de la Unió Europea de Metges Especialistes. Compta amb un representant a les Comissions nacionals de les especialitats de psiquiatra, psicologia i infermeria. Manté contacte estret amb altres associacions professionals, societats científiques i de familiars i usuaris. És interlocutor amb les diverses administracions públiques per contribuir en l’adequat desenvolupament de l’assistència.
 • Escola de Salut Mental: estructura organitzativa que coordina i acredita cursos i seminaris de formació continuada i recerques multicèntriques.
 • Comissions nacionals d’Especialitats: Forma part de les CNE de Psiquiatria, Psicologia, Infermeria i Psiquiatria Infantil.