Escrit de resposta al protocol del TDAH

Adjunt us enviem l’escrit ‘Per a un consens clínic del TDAH’, elaborat en xarxa en resposta al Protocol per al maneig del TDAH infantil – juvenil en el sistema sanitari, en el qual s’inclouen els enllaços per a signar el document i fer-ne difusió.

Interesante y útil  Els centres educatius per a joves amb problemes mentals que romandran oberts.