Dia Mundial de la Salut Mental 2015

Aquest 10 d’octubre de 2015, Dia Mundial de la Salut Mental, volem que sigui tot Catalunya qui dirigeixi la mirada a Valls, perquè enguany esdevé la capital des de la qual reclamem:

La dignitat és la clau a l’hora de construir una atenció centrada en la persona, la diversitat i la inclusicó social. Tenir una feina, protegida o en el mercat ordinari, gaudir de la companyia de la teva parella o de la teva família, disposar d’un habitatge que esdevingui la teva llar, sentir-te acceptat per la societat on vius… Tots aquests són elements que confereixen dignitat a la persona.

Aquesta idea ens fa caminar cap a un model que deixi de fer bocins i comenci a considerar la salut mental com una prioritat global. Cal que podem tots els esforços necessaris per revertir aquesta situació. Cal potenciar la promoció de la salut per millorar la consciència sobre els transtorns mentals. Cal considerar seriosament la paritat entre la cura de la salut física i la de la salut mental. Cal la consolidació dels serveis a les persones. I cal, també el reconeixement al moviment associatiu que és, cada dia més, el pols i la força per fer avançar en els drets de les persones.

Una aproximació a la salut mental que incorpora la dignitat i que trenca amb l’enfocament que s’ha fet tant sovint basat en l’estigma social i la discriminació. El lema d’aquest dia Mundial de la Salut, doncs, posa de relleu, també, el contrast entre dignitat i estigma.

Interesante y útil  Escrit de resposta al protocol del TDAH